ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Εκτύπωση
PDF

Ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτη

vitex-atari-ialisteron-epifaneon-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Αστάρι για γυαλιστερές επιφάνειες είναι ειδικό ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτη
ενός συστατικού, χωρίς τοξικά συστατικά, με άριστη πρόσφυση σε αλουμίνιο,
γαλβανιζέ λαμαρίνες, καθώς και σε ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, χαλκό, χάλυβα, PVC
και γυαλί. Δουλεύεται μαλακά, στεγνώνει γρήγορα, έχει ελαστικότητα και
προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.

 

 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς λάδια ή σκουριές και να
έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο (κυρίως οι πρόσφατα γαλβανισμένες
λαμαρίνες). Ένα χέρι Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών είναι αρκετό. Αφού
στεγνώσει, μπορεί να βαφεί με τελικό χρώμα οποιουδήποτε τύπου.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται σε γκρι ανοιχτό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 750 ml και 2,5 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 30 - 60 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Επαναβάφεται μετά από 18 - 20 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ 12 - 14 m2 / L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ Για βαφή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι αραιώνουμε έως 10% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ρολά, πινέλα, πιστόλια και λεκέδες καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”, Τύπος Δ): 600 g/l (2007),  500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 475 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΙΞΩΔΕΣ 80 ± 5 K.U. (STORMER, 25oC).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1,30 ± 0,05 kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) 63,5 ± 0,5 (ΕΛΟΤ 1028).

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ < 20 μονάδες στις 60° (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 18 hr)
Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση μεταξύ
του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν
έχει εμβαπτισθεί (EΛΟΤ ΕΝ ISO 2812-02).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 70 sec, μετά από
μια εβδομάδα ξήρανσης (EΛΟΤ ΕΝ ISO 1522).

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Ικανοποιητική (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519).

ΠΡΟΣΦΥΣΗ
Άριστη. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη σε
μεταλική επιφάνεια (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες
αποθήκευσης μεταξύ 5oC και 38oC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην  αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Περιέχει ξυλόλιο.
Περιέχει διπεντένιο, παράγωγα φαινόλης, μεθακρυλικό
μεθυλεστέρα και μεθακρυλικό n - βουτυλεστέρα. Μπορεί να
προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε
θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC, μεγαλύτερες από 35oC
και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr