ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ

Εκτύπωση
PDF

Ακρυλικό χρώμα

vitex-diagrammiseos-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακρυλικό ταχυστέγνωτο χρώμα ειδικό για τη διαγράμμιση οδών, γηπέδων, parking κ.α.
Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση, εξαιρετική αντοχή και μεγάλη αντανακλαστικότητα.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη και λάδια.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται σε κίτρινο και λευκό.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 750 ml, 2,5 L και 25 kg.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 10 - 15 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Eπαναβάφεται μετά από 2 - 4 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΡΑΙΩΣΗ 5 - 10% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με μηχάνημα διαγράμμισης οδών, ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.


Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΙΞΩΔΕΣ 70 - 80 K.U. (STORMER, 25oC).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1,51 ± 0,05 kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) 73 ± 0,5 (ΕΛΟΤ 1028).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση μεταξύ του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2812 - 02).

ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ KΟΚΚΩΝ (HEGMAN) 5 - 6 (ASTM D 1210).

ΠΡΟΣΦΥΣΗ Άριστη. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση σε δομικές επιφάνειες (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 2409).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5oC και 38oC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Ερεθίζει το δέρμα. Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρός της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύται το κάπνισμα. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθερωσή του στο περιβάλλον. Συμβου-λευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Να φυλάσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

Περιέχει τολουόλιο.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

  • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Επιβλαβές Πολύ εύφλεκτο


Δεν εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες κάτω από 5oC, μεγαλύτερες
από 35oC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr