Relief

Εκτύπωση
PDF

Ανάγλυφο επίχρισμα

vitex-relief-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανάγλυφο πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης με βάση συμπολυμερείς ρητίνες PVA-VEOVA. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Απλώνει πολύ καλά χωρίς να αφήνει ματίσεις και αποκτά μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει. Με Relief της Vitex βάφονται επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό μετά από κατάλληλη προεργασία.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
Καινούργιες επιφάνειες από μπετόν, αμιαντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία, σοβά, νοβοπάν κ.λπ., ασταρώνονται πρώτα με Αστάρι Ακρυλικό 100% (νερού) αραιωμένο μέχρι 400% με νερό, Durovit (αστάρι διαλύτη) αραιωμένο μέχρι 100% με διαλυτικό Τ-300 ή Acrylan Unco (μικρονιζέ ακρυλικό σιλικονούχο αστάρι νερού) αραιωμένο 50-100% με νερό. Παλιές υδροχρωματισμένες (με ασβέστη ή κόλλα) επιφάνειες, που έχουν καθαριστεί και επισκευαστεί, ασταρώνονται με Vitosin ή Durovit και στη συνέχεια, περνάμε ένα χέρι Relief της Vitex.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται σε λευκό. Επιπλέον αποχρώσεις Relief μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της Vitex.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 5 kg και 15 kg.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 20 - 30 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Αποκτά την τελική του σκληρότητα μετά από περίπου μία εβδομάδα, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επαναβάφεται με Acrylan 100% Ακρυλικό της Vitex, αφού προηγούμενως καθαριστεί.

ΑΠΟΔΟΣΗ 1 - 1,5 m2 / kg σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Είναι δυνατόν να γίνει μικρή αραίωση (5-10%) εφόσον επιθυμούμε λεπτότερο ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Relief απλώνεται με κοινό ρολό και αμέσως μετά, πριν ακόμη στεγνώσει, δουλεύεται με ειδικό ρολό ώστε να σχηματιστεί το επιθυμητό ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ, Τύπος Υ): 75 g/l (2007), 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 14 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).


Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1,89 ± 0,02 kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) ~ 82 (ΕΛΟΤ 1028).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (με πλαστικά - ακρυλικά χρώματα).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ KΑΙΡΙKΩΝ ΣΥΝΘΗKΩΝ
KΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άριστη. Δεν παρατηρούνται οποιουδήποτε είδους αλλοιώσεις του επιχρίσματος (φούσκωμα, σκάσιμο, ξεφλούδισμα, κιμωλίαση κ.λπ.). Δεν παρατηρούνται μεταβολές απόχρωσης και στιλπνότητας του επιχρίσματος (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).

EΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟKΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5οC (EΛΟΤ 788).

ΑΠΟΘΗKΕΥΣΗ 1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5οC και 38οC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Mακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr