CIMENTOL

Εκτύπωση
PDF

Τσιμεντόχρωμα διαλύτη

vitex-cimentol-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Aνθεκτικό τσιμεντόχρωμα διαλύτη ιδανικό για τη βαφή γηπέδων και τσιμεντένιων δαπέδων μεσαίας καταπόνησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα.
 

 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, τυχόν σαθρά υλικά ή παλαιά χρώματα. Το CIMENTOL εφαρμόζεται απευθείας στο τσιμέντο χωρίς αστάρι. Ως αστάρι χρησιμοποιείται το ίδιο το χρώμα αραιωμένο 10% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται σε λευκό και 8 ακόμη έτοιμες αποχρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 750 ml και 2,5 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 20 - 40 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Επαναβάφεται μετά από 6 - 8 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ 10 - 12 m2 / L για κάθε επίστρωση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΑΡΑΙΩΣΗ 10% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Virex για το πρώτο χέρι και 5% για το δεύτερο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”, Τύπος Δ): 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 570 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).


Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΙΞΩΔΕΣ 80 ± 5 K.U. (STORMER, 25οC).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1,28 ± 0,05 kg / L (Λευκό).

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) 61 ± 0,5 για το λευκό (ΕΛΟΤ 1028).

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ < 30 μονάδες στις 60° (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (ΕΛΟΤ EN ISO 2812 - 02).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 70 sec, μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ EN ISO 1522).

ΠΡΟΣΦΥΣΗ Άριστη (EΛOT EN ISO 2409).

ΛΟΓΟΣ ΚΑΛYΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ (16 m2 / L) ~ 0,93 (ΕΛΟΤ 721. Το πρότυπο ισχύει για το λευκό και τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5oC και 38oC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Εύφλεκτο. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης
να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

  • Ερεθιστικό
  • Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν εφαρμόζουμε σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5οC, μεγαλύτερες από 35οC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr