DIRECT 1

Εκτύπωση
PDF

Αντιδιαβρωτικό χρώμα

vitex-direct-1-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανθεκτικό, στιλπνό, ταχυστέγνωτο αντιδιαβρωτικό χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο για απευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς προηγούμενη χρήση αντισκωριακού ασταριού. Προσφέρει ισχυρή πρόσφυση, σκληρότητα, ελαστικότητα και μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Δουλεύεται εύκολα, δεν τρέχει και απλώνει τέλεια χωρίς βενιές και ματίσεις.
 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ Αφαιρούμε σαθρά κομμάτια σκουριάς ή παλιά χρώματα από σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα. Τρίβουμε με γυαλόχαρτο τις γυαλιστερές μεταλλικές επιφάνειες για να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσφυση. Αφού βεβαιωθούμε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σκόνες, γράσα ή άλατα, εφαρμόζουμε 1-2 χέρια Direct -1.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και 10 ακόμη έτοιμες αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 750 ml και 2,5 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 30 - 60 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Πρέπει να επαναβαφεί εντός 2 - 3 ωρών ή διαφορετικά μετά από 7 ημέρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ 4 - 8 m2 / L, ανάλογα με το πάχος του φιλμ, για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΑΡΑΙΩΣΗ Για βαφή με πινέλο ή κοντότριχο ρολό εφαρμόζουμε το χρώμα χωρίς αραίωση. Για βαφή με πιστόλι αραιώνουμε 20% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με πινέλο, κοντότριχο ρολό ή πιστόλι. Βάφουμε γρήγορα και προσεκτικά ώστε να εξασφαλίσουμε σωστή κάλυψη της επιφάνειας με το χρώμα και πλήρη απομόνωσή της από την υγρασία, ειδικά σε δύσκολα σημεία όπως γωνίες και άκρες. Άριστη προστασία επιτυγχάνουμε με ξηρό στρώμα χρώματος πάχους 100 μm, περνώντας δύο χέρια Direct -1.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ρολά, πινέλα, πιστόλια και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/θ “Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού”, Τύπος Δ): 600 g/l (2007), 500 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 499 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΙΞΩΔΕΣ 85 ± 5 K.U. (STORMER, 25oC)

ΠΥΚΝOΤΗΤΑ 1,14 ± 0,05 kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) 60,3 ± 0,5 (ΕΛΟΤ 1028).

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ > 95 μονάδες στις 60° (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση μεταξύ του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (EΛΟΤ ΕΝ ISO 2812-02).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).

ΠΡΟΣΦΥΣΗ Άριστη. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη σε μεταλλική επιφάνεια (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409).

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Iκανοποιητική (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1519).

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: >70 sec, μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ EN ISO 1522).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5oC και 38oC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Εύφλεκτο. Ερεθίζει το δέρμα. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Περιέχει ξυλόλιο. Περιέχει μεθυλοαιθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

  • Επιβλαβές


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC, μεγαλύτερες από 35oC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%. Επιφάνειες βαμμένες με Direct-1 πλένονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 20 - 30 ημερών από τη βαφή τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr