DIAXYL DECOR

Εκτύπωση
PDF

Συντηρητικό ξύλου

vitex-diaxyl-decor-kael

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συντηρητικό ξύλου διαλύτη για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Εμποτίζει εύκολα το ξύλο και προστατεύει αποτελεσματικά από το σαράκι και τους μύκητες για μεγάλο χρονικό διάστημα.


 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ Οι καινούργιες ξύλινες επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς ρετσίνι ή λάδι. Αφού περάσουμε ένα χέρι DIAXYL decor, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως τελικό βερνίκι LUSSOLAC ή MARELAC της VITEX. Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων του DIAXYL decor.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ Διατίθεται άχρωμο και σε 11 αποχρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σε δοχεία των 750 ml, 2,5 L και 5 L.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ Στην αφή σε 2 - 3 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την απορροφητικότητα της βαφόμενης επιφάνειας.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ Eπαναβάφεται μετά από 8 - 10 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ 8 - 10 m2 / L, ανάλογα με το είδος του ξύλου (σκληρό ή μαλακό).

ΑΡΑΙΩΣΗ Έτοιμο προς χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ρολά, πινέλα, λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου Τ-300 της Vitex και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού Τ-350 της Vitex.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η “Συνδετικά αστάρια”, Τύπος Δ): 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 745 g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).


Τεχνικά χαρακτηριστικά


ΙΞΩΔΕΣ 15 - 30 sec (Κύπελο ροής ISO 3, 25οC).

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 0,83 ± 0,05 kg / L.

ΣΤΕΡΕΑ (% κ.β.) 22 ± 0,5 (ΕΛΟΤ 1028).

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ Δεν παρουσιάζει κανένα ίχνος σκασίματος σε κάμψη κυλινδρικού άξονα 2 mm, μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης (ΕΛΟΤ EN ISO 1519 E2).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Πολύ καλή αντοχή σε διάφορα είδη που δοκιμάστηκαν (vερό, ξύδι, κραγιόν, μαρκαδόρος, κόκκινο κρασί, τσάι, καφές, ελαιόλαδο, γράσο, κρέμες περιποίησης, σαπουνάδα, απορρυπαντικό πιάτων) (ASTM D 1308).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΝΕΡΟ (ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 18 hr) Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύγκριση μεταξύ του εμβαπτισμένου τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (EΛΟΤ ΕΝ ISO 2812-02).

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2810).

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 35 sec, μετά από μία εβδομάδα ξήρανσης (EΛΟΤ ΕΝ ISO 1522).

EΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5oC (ΕΛΟΤ 788).

ΕΠΑΝΑΒΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Άριστη (ΕΛΟΤ 788).

ΠΡΟΣΦΥΣΗ
Άριστη. Δεν παρουσιάζει καμία αποκόλληση μετά τη χάραξη σε διάφορα είδη υποστρωμάτων όπως ξύλο, DIAXYL νερού, DIAXYL διαλύτη, παλαιά αλκυδικά χρώματα κ.α. (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1 χρόνος σε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης (ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ 5οC και 38οC).

ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Εύφλεκτο. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση  καταπόσης. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Περιέχει νάφθα (πετρελαίου) βαρεία υδρογονοαποθειωμένη. Περιέχει μεθυλoαιθυλoκετοξίμη και περμεθρίνη. Μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

  • Επιβλαβές
  • Επικίνδυνο για το περιβάλλον

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αναδεύουμε καλά πριν τη χρήση και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5oC, μεγαλύτερες από 35oC και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ...

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

nea-proionta-apo-tin-kael

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΑΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ...

Εξecoνομώ Expo 2011

Εξecoνομώ Expo 2011

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Έκθεση για τα προιόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το Κρατικό Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση...

3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ BUILDING GREEN expo 2010

ekthesi building green expo 2010

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAEL A.E. ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ...

ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας | Τηλ. 210 2530400 | email info@kael.gr